Installere et SD-kort

Installer SD-kortet på skjermens øvre side. Fjern lokket som er festet med skrue, sett inn SD-kortet og sett på lokket igjen. SD-kortet skal være av type mikro-SD klasse 10 og maksimum 128 GB.

Opptakstider

SD-kortstørrelse

8G

16G

32G

64G

128G

ENKELTKANAL (640x480x1)

14 t

28 t

55 t

110 t

220 t

DOBBELKANAL (400x480x2)

13 t

25 t

50 t

101 t

201 t