Installation

Skærm

Vælg den korrekte netledning, alt efter hvordan skærmen forsynes med strøm, og tilslut den til skærmkablet.

Hvis skærmen skal forsynes med strøm direkte fra køretøjets elektriske system, skal du tilslutte den sorte ledning til jordstikket og den røde ledning til den positive pol på det elektriske system. Når den hvide ledning tilsluttes til den positive ledning på baklyset, skifter skærmen automatisk til kanal 4, når baklyset tændes. Det er ikke nødvendigt at tilslutte den hvide ledning, hvis denne funktion ikke skal anvendes.

Hvis skærmen skal forsynes med strøm via stikkontakten på 12 V/cigarettænderen, skal du blot sætte adapteren i stikkontakten.

Fastgør sugekopbeslaget til bagsiden af skærmen. Rengør overfladen, hvor sugekopbeslaget skal anbringes, og fastgør det ordentligt for at undgå, at skærmen falder ned.

mC-monitor-installation

Kamera

Hvis kameraet skal anvendes med et FlexiPack-batteri, skal du sætte den medfølgende magnet fast på kamerabeslaget. Sørg for, at skruerne ikke stikker ud på den magnetiske overflade. Tilslut kameraet til FlexiPack, og anbring kamera og batteri på det ønskede sted. BEMÆRK: FlexiPack begynder straks efter tilslutning at forsyne kameraet med strøm. Hvis du lader batteri forblive tilsluttet, når det ikke anvendes, aflades batteriet.

Hvis kameraet skal forsynes med strøm direkte fra køretøjets elektriske system, skal du fastgøre kamerabeslaget ordentligt på det ønskede sted. Anvend kameraets forlængerledning, og tilslut den sorte ledning til jordstikket og den røde ledning til den positive pol på det elektriske system.