Instalacja

Monitor

Wybierz odpowiedni kabel zasilający w zależności od sposobu zasilania monitora i podłącz go do kabla monitora.

Jeśli monitor ma być zasilany bezpośrednio poprzez układ elektryczny pojazdu, podłącz czarny przewód do uziemienia i czerwony przewód do bieguna dodatniego układu elektrycznego. Kiedy biały przewód jest podłączony do przewodu dodatniego światła cofania, monitor automatycznie przełącza się na kanał 4 po włączeniu światła cofania. Nie ma potrzeby podłączania białego przewodu, jeśli ta funkcja nie będzie używana.

Jeśli monitor ma być zasilany przez gniazdo zasilania/zapalniczki 12 V, wystarczy włożyć wtyczkę zasilacza w gniazdo.

Przymocuj przyssawkę uchwytu do tyłu monitora. Najpierw oczyść miejsce instalacji przyssawki i przymocuj ją poprawnie, aby zapobiec upadkowi monitora.

mC-monitor-installation

Kamera

Jeśli kamera ma być używana w połączeniu z akumulatorem FlexiPack, przymocuj dołączony do zestawu magnes do uchwytu kamery. Dopilnuj, aby z powierzchni magnetycznej nie wystawały żadne śruby. Podłącz kamerę do FlexiPack i umieść kamerę wraz z akumulatorem w żądanym miejscu. UWAGA: akumulator FlexiPack rozpocznie zasilanie kamery niezwłocznie po podłączeniu. Jeśli akumulator pozostawi się podłączony, gdy kamera nie jest używana, akumulator rozładuje się.

Jeśli kamera ma być zasilana bezpośrednio przez układ elektryczny pojazdu, przymocuj dobrze uchwyt kamery w wybranym miejscu. Użyj przedłużenia kabla zasilającego kamery i podłącz czarny przewód do uziemienia i czerwony przewód do bieguna dodatniego układu elektrycznego.