Gå gjennom kanalene

Når du trykker på en av pilknappene, vil skjermen gå gjennom alle kanalene. Det finnes en skannemodus etter kanal 4 hvor skjermen går i sløyfe gjennom alle kanalene som er valgt for gjennomsløyfing.