Funkcje i części kamery

Kamerę można przechylać w różne położenia w zależności od miejsca instalacji. Wykręcaj i/lub przesuwaj śruby regulacyjne, aż do uzyskania żądanego kąta. Można ją zamocować w dowolnym miejscu w odległości do 3 m od źródła zasilania.