Fejlfinding

Problem Mulig fejl Handling
 1. Jeg kan ikke se kamerabilledet på skærmen
 1. Skærmen er gået helt ud.
 2. Skærmen er mørk, men den røde strømindikator på skærmen er tændt.
 3. Skærmen viser ”Intet signal”.
 1. Der er ingen strøm til skærmen.
  1. Sørg for, at maskinens motor kører, så der er strøm til stikkontakten.
  2. Kontrollér strømtilslutningen til skærmen. Hvis der anvendes cigaretadapter, indikerer den røde LED, om der er strøm til adapteren.
  3. Kontrollér, at enden af skærmkablet er tilsluttet til enden af det kabel, der er tilsluttet til strømkilden.
 2. Skærmen er ikke tændt. Tryk på den runde knap i 3 sekunder.
 3. Der er ikke noget kamera, der sender til den valgte kanal
  1. Sørg for, at antennerne sidder fast på henholdsvis kameraet og skærmen.
  2. Anvend piletasterne til at køre kanalerne igennem gentagne gange for at finde frem til den kanal, som kameraet sender på.
  3. Sørg for, at kameraet er tilsluttet til strøm. En rød LED oven over kameraets objektiv lyser, hvis strømmen er tilsluttet.
  4. Prøv at kæde kameraet sammen med skærmen igen (se afsnittet ”Tilføjelse af kamera”)
  5. Ryk kameraet tættere på skærmen for at se, om der er problemer med afstanden (gå til (3) i dette afsnit).
 1. Der kommer hvinen fra skærmen
 1. Kameraet og skærmen er for tæt på hinanden og afgiver lydsignal
 1. Ryk kameraet længere væk fra skærmen, eller dæmp lydstyrken (se afsnittet ”Menuindstillinger/Lydstyrke”).
 1. Billedhastigheden er lav
 1. Kameraet og skærmen er for langt fra hinanden eller har for meget materiale imellem sig, der svækker billedhastigheden.
 1. Skab en bedre signalvej mellem kameraet og skærmen.
  1. Ryk kameraet eller skærmen lidt for at opnå frit udsyn.
  2. Anvend den udvidede antenne (varenr. 5027).
 1. Billedet er sort/hvidt
 1. IR-lyset er tændt.
 2. Farveindstillingerne skal justeres.
 1. IR tændes i mørke omgivelser. Forsøg at få mere lys ind i kameraets objektiv.
 2. Se afsnittet for ”Menuindstillinger/Billede”.
 1. Optagelsen virker ikke
 1. Der er intet SD-kort i skærmen
 1. Isæt et micro SD-kort (se afsnittene ”Installation af SD-kort” og ”Menu/Optag”).