Wykrywanie ruchu

Wykrywanie ruchu konfiguruje się w „Sensitivity Settings” (Ustawienia czułości) w menu „Advanced Settings” (Ustawienia zaawansowane).

 1. Stuknij w przycisk ustawień dla kamery, dla której chcesz włączyć wykrywanie ruchu.
  app_device_edit
 2. Wybierz „Advanced” (Zaawansowane).
  Foto 2015-03-31 15 15 30
 3. Pojawi się monit wymagający wprowadzenia hasła administratora. To hasło jest inne niż kod bezpieczeństwa, ale ma taką samą domyślną wartość (123456).
 4. Teraz pojawi się menu „Advanced Settings” (Ustawienia zaawansowane). Przewiń w dół do sekcji „Sensitivity Setting” (Ustawienia czułości).
  Foto 2015-03-31 15 16 23
 5. Aby włączyć wykrywanie ruchu, przestaw przełącznik „Notify Enable” (Włącz powiadamianie)
 6. Tryb wykrywania można ustawić na „Off” (Wyłączone – brak wykrywania), „PIR Enabled” (Włączane przez PIR – z użyciem sprzętowego wykrywania biomasy) lub „Software” (Oprogramowanie – analiza z użyciem oprogramowania zwiększająca dokładność PIR)
 7. Dla ustawienia „Software” (Oprogramowanie), czułość można ustawić pod wierszem „Motion Detection” (Wykrywanie ruchu). Ten wiersz jest widoczny tylko wtedy, gdy jako tryb wykrywania wybrane jest „Software” (Oprogramowanie). Dniem i nocą można stosować różne ustawienia czułości.
  1. Ustawienie „LOW” („NISKA”): odpowiednie do wykrywania większych obiektów z odległości 3-5 metrów
  2. Ustawienie „HIGH” („WYSOKA”): odpowiednie do wykrywania mniejszych obiektów z odległości 5-6 metrów
 8. Jeśli chcesz otrzymywać wiadomość e-mail, gdy kamera wykryje ruch, stuknij w wiersz „E-mail” i wpisz dane kont nadawania i odbierania wiadomości. Zalecamy korzystanie z konta G-mail jako konta do nadawania wiadomości. Hasło dotyczy konta do nadawania.
  • „Use SSL: yes” (Używać SSL: tak)
  • „SMTP server: smtp.gmail.com” (Serwer SMTP: smtp.gmail.com)
  • „SMTP port: 465” (Port SMTP: 465)
   Foto 2015-04-23 14 33 42
 9. Stuknij w „OK”, a następnie w „Back” (Wstecz).
 10. Przełącz przełącznik „Enable Email alert” (Włącz powiadomienia e-mail), aby włączyć funkcję e-mail.
  Foto 2015-04-23 15 16 14
 1. Aby kamera mogła nagrywać obraz po wykryciu ruchu, w kamerze musi znajdować się karta micro SD. Gniazdo kart SD znajduje się na spodzie kamery pod gumową osłoną obok kabla zasilania. Karta SD powinna być klasy 10, aby zapewnić najlepsze wyniki.
 2. Można zdecydować, czy najstarsze pliki mają być nadpisywane na karcie SD, ustawiając „Overwrite SD Card” (Nadpisuj kartę SD) na „Enable” (Włącz). Jeśli wolisz zachować wszystkie pliki i usuwać je ręcznie, ustaw „Overwrite SD Card” (Nadpisuj kartę SD) na „Disable” (Wyłącz). UWAGA: kamera nie będzie mogła dalej nagrywać obrazu po zapełnieniu karty SD, jeśli ustawisz tę opcję na „Disable” (Wyłącz).