Usuń zainstalowaną kamerę

Aby usunąć zainstalowaną kamerę, stuknij w przycisk ustawień.

settings

Następnie stuknij w przycisk kosza.

app_remove

Wyświetlona zostanie prośba o potwierdzenie, że chce się usunąć określoną kamerę. Stuknij w „Yes” (Tak), aby ją usunąć.