Nagrywanie

Kamera może nagrywać obraz, gdy wykryje ruch. Aby skonfigurować tę funkcję, skorzystaj z rozdziału „Wykrywanie ruchu”.

Kamera nie jest wyposażona w pamięć wewnętrzną, dlatego należy włożyć do niej kartę SD. Gniazdo kart SD znajduje się na spodzie kamery pod gumową osłoną obok kabla zasilania. Karta SD powinna być klasy 10, aby zapewnić najlepsze wyniki.

Aby ręcznie nagrywać obraz, przejdź do obrazu przesyłanego na żywo, wyszukując nazwę kamery i stukając w klatkę obrazu z kamery lub ikonę pod nazwą kamery.

camerapicture

W trybie obrazu wideo na żywo stuknij w przycisk czerwonego kółka, aby rozpocząć nagrywanie. Kamera będzie nagrywać przez 60 sekund. Nie ma potrzeby wyłączania nagrywania, ponieważ zatrzyma się ono automatycznie.

Aby zarejestrować klatkę obrazu wideo jako zdjęcie, stuknij w przycisk aparatu. Do robienia zdjęć nie jest potrzebna karta SD, ponieważ zdjęcia będą zapisywana na telefonie/tablecie. W przypadku iOS będą zapisywane w „Camera Roll” (Rolce filmu z aparatu). W Android będą zapisywane w folderze zdjęć w Galerii Zdjęć.

Aby wyświetlić nagrane pliki, przejdź do ekranu głównego i stuknij w przycisk ustawień.

Foto 2015-03-31 15 13 59

Następnie stuknij w przycisk listy zdarzeń dla kamery użytej do zarejestrowania nagrań.

app_event_list

Teraz wyświetlona zostanie pusta lista zdarzeń. Stuknij w „Search” (Szukaj) i ustaw filtr na przedział czasu, jaki chcesz zobaczyć. Stuknij w „OK”. Wyświetlona zostanie lista wszystkich nagranych zdarzeń. Stuknij w wiersz zawierający nagranie, które chcesz zobaczyć.

Foto 2015-04-24 13 19 17          Foto 2015-04-24 13 24 11          Foto 2015-04-24 13 24 30

Pobierz pliki
Skorzystaj z instrukcji w języku angielskim.

Usuń pliki
Skorzystaj z instrukcji w języku angielskim.