Bevegelsessensor

Bevegelsessensoren aktiverer du under følsomhetsinnstillinger i menyen for avanserte innstillinger.

 1. Trykk på kamerainnstillinger-knappen til kameraet du vil aktivere bevegelsessensoren for.
  app_device_edit
 2. Velg Avansert.
  Foto 2015-03-31 15 15 30
 3. Du blir bedt om å oppgi administratorpassordet. Dette er ikke samme passord som sikkerhetskoden men har samme standardverdi (123456).
 4. Du får opp menyen for avanserte innstillinger. Rull ned til du finner seksjonen om følsomhetsinnstillinger.
  Foto 2015-03-31 15 16 23
 5. Slå på Aktiver varsling for å aktivere bevegelsessensoren.
 6. Du kan velge mellom å stille sensorfunksjonen på Av (ingen deteksjon), PIR-aktivert (bruke en maskinvarebasert biomassedeteksjon) eller programvare (programvareanalyse for å forbedre PIR-nøyaktigheten)
 7. Du kan forandre følsomheten for Programvare under feltet Bevegelsessensor Dette feltet er kun synlig når du har valgt Programvare som sensormodus. Du kan bruke forskjellige følsomhetsinnstillinger på dagtid og nattid.
  1. LAV: egner seg til deteksjon av større gjenstander innenfor 3-5 meter
  2. HØY: egner seg til deteksjon av mindre gjenstander innenfor 5-6 meter
 8. Trykk på e-post-feltet og skriv inn informasjonen om sende- og mottakskontoene dine hvis du ønsker å motta en e-post når kameraet registrerer en bevegelse. Vi anbefaler at du bruker G-mail som sendekonto. Passordet er det samme som du bruker for sendekontoen.
  • Bruke SSL: ja
  • SMTP-server: smtp.gmail.com
  • SMTP-port: 465
   Foto 2015-04-23 14 33 42
 9. Trykk på OK og deretter Tilbake.
 10. Slå på Aktiver e-post for å aktivere e-post-funksjonen.
  Foto 2015-04-23 15 16 14
 1. Du må sette inn et mikro-SD-kort i kameraet for at det skal kunne ta opp bevegelser som blir registrert av sensoren. Du finner SD-kortsporet på kameraets bakside, under gummilokket ved siden av strømkabelen. For å få best ytelse bør SD-kortet være rangert som klasse 10.
 2. Du kan bestemme om de eldste filene på SD-kortet skal overskrives ved å slå på Overskriv SD-kort. Slå av Overskriv SD-kort om du vil beholde alle filene og heller slette dem manuelt. MERK: Hvis du slår av denne funksjonen kan ikke kameraet ta opp når SD-kortet blir fullt.