FAQ

 • Kan jag spela in videon?
  • Ja, om du installerar ett SD-kort i monitorn. Se avsnitten ”Installera ett SD-kort” och ”Menyfunktioner/Inspelning”.
 • Hur får jag kameran att automatiskt hitta monitorn?
  • Vänta tills nedräkningen har börjat med att ansluta strömmen till kameran. Om strömmen är på sedan tidigare så kommer kameran inte automatiskt hitta monitorn. Om det inte är praktiskt möjligt för dig att ansluta kamerans ström under nedräkningen, tryck på ”PAIR”-knappen på kamerans baksida med en penna eller ett gem istället.
 • Kan jag flytta systemet mellan olika maskiner?
  • Ja. Om du använder cigarettströmuttaget till monitorn och FlexiPack X-batteriet till kameran så är systemet helt flexibelt och kan flyttas mellan maskiner på några minuter.
 • Är kameran vattentät?
  • Ja, den är IP69K-klassad vilket betyder att den kan placeras utomhus i alla väder och till och med spolas av med högtryckstvätt.
 • Kan jag använda fler än en monitor till samma kamera?
  • Nej, det är tyvärr inte möjligt.
 • Kan jag använda fler än en kamera till monitorn?
  • Ja, du kan ha upp till 4 kameror kopplade till samma monitor.
 • Ska den magnetiska extraantennen användas med kameran eller monitorn?
  • Extraantennen (art. nr. 5027) passar till både kameran och monitorn, men den ger bäst effekt om den placeras på den sändande sidan (kameran).
 • Varför blir det ibland lite hackig bild när jag kör?
  • Signalmottagningen beror på omgivningen. Du kan förbättra den generella signalmottagningen med en större antenn.
 • Fryser kameran sönder vid låga temperaturer?
  • Nej, vid extremt låga temperaturer så kan kameran stänga av sig, men funktionaliteten kommer tillbaka när det blir varmare igen.
 • Kan jag loopa kanalerna i tvåskärmsläge?
  • Nej, det går tyvärr inte.
 • Fler frågor?