Extra camera’s gebruiken

U kunt maximaal 3 extra camera’s gebruiken met uw trailerCam-oplossing. Wij raden u aan de camera met uw monitor te koppelen alvorens deze op uw machine te monteren.

Camera en monitor koppelen

  1. Sluit de camera aan op een voedingsbron volgens de instructies op pagina 7.
  2. Klik op de monitor op de PAIR/CH-knop en ga naar het kanaal waar u uw camera wilt installeren.
  3. Houd de PAIR/CH-knop ingedrukt totdat de nummers beginnen met aftellen.
  4. Houd, binnen de 60 seconden die worden afgeteld, de knop aan de achterkant van de camera ingedrukt totdat de tekst „GEGEVENS OPSLAAN” wordt getoond.
  5. Monteer de camera op de gewenste positie na te hebben gecontroleerd of de signaalsterkte goed genoeg is.

Schakelen tussen de camera’s op de monitor

Druk op PAIR/CH