Dobbelkameramodus

Når du trykker på firkantknappen, bytter skjermen til dobbelskjermmodus, som viser to kameraer samtidig. I dobbelskjermmodus bruker du venstre pil til å gå gjennom venstre kamerabilde og høyre pil til å gå gjennom høyre kamerabilde. Dette lar deg velge de to kanalene du ønsker å se uten å åpne innstillingsmenyen. Dobbelskjermmodus har ingen gjennomsløyfingsfunksjon.