Kategoriarkiv: liftCam Pro No

Teknisk spesifikasjon

Skjerm

LCD-størrelse 7″
Oppløsning 800 x 3 (RGB) x 480
Kontrast 500:1
Lysstyrke 400 cd/m²
Innsynsvinkel U: 50 / D: 70, R/L: 70
Punktavstand 0.0642(W) x 0.1790(H)
Sideforhold 16:9
Kanal 4 kanaler
Arbeidsfrekvens 2400 – 2483.5 MHz
Mottaksfølsomhet -89 dBm
Dekompresjonsformat MPEG4
Modulasjon 2.4G FSK/GFSK
Tidsforsinkelse 120ms
Antenne 5 dBi
SD-kort Maks 128 GB mikro-SD
Systemformat PAL / NTSC
Strømforsyning DC 10-32V
Strømforbruk Maks. 6 W
Høyttaler 1.5W/8Ω
Arbeidstemperatur -20~+70ºC,Rf 90%
Oppbevaringstemperatur -30~+80ºC,Rf 90%
IP-klassifisering IP30

Kamera

Kameravinkel 120°
Kabellengde 3 meter
IR-funksjonalitet Ja
Strømforsyning DC 8-32V
Strømforbruk Maks 250 mA @ 12 V / Maks 140 mA @ 24 V
Arbeidsfrekvens 2400 – 2483.5 MHz
Antenne 3 dBi
Sendeavstand 120 meter
Emisjonsevne 17 dBm
Arbeidstemperatur -20~+70ºC,Rf 90%
Oppbevaringstemperatur -30~+80ºC,Rf 90%
IP-klassifisering IP69K

Problemløsing

Problem Mulig feil Løsning
 1. Jeg kan ikke se kamerabildet på skjermen
 1. Skjermen er helt svart.
 2. Skjermen er svart, men den røde strømindikatoren på skjermen er tent.
 3. Skjermen viser ”No signal”.
 1. Det går ikke strøm til skjermen.
  1. Pass på at maskinens motor kjører og gir strøm til uttaket.
  2. Kontroller strømtilkoblingen til skjermen. Hvis du bruker sigarettadapteren, vil det røde LED-lyset på adapteren angi om det går strøm i adapteren.
  3. Kontroller at skjermens kabelende er koblet til kabelenden som er koblet til strømkilden.
 2. Skjermen er ikke slått på. Trykk på den runde knappen i 3 sekunder.
 3. Det er ikke noe kamera som sender til angitt kanal
  1. Kontroller at antennene er festet til både kameraet og skjermen.
  2. Bruk pilknappene til å gå i sløyfe gjennom kanalene for å finne kanalen som kameraet sender på.
  3. Kontroller at kameraet får strøm. Hvis strømmen er tilkoblet, vil en rød LED-lampe over kameraobjektivet tennes.
  4. Prøv å pare kameraet med skjermen på nytt (se avsnittet ”Legge til et kamera”)
  5. Flytt kameraet nærmere skjermen for å se om avstanden er årsaken til problemet (se (3) i dette avsnittet).
 1. Skjermen gir fra seg en skjærende lyd
 1. Det oppstår akustisk tilbakekobling fordi kameraet og skjermen er plassert for nær hverandre
 1. Flytt kameraet lenger unna skjermen eller senk lydstyrken (se avsnittet ”Menyalternativer/Lydstyrke”).
 1. Bildefrekvensen er lav
 1. Kameraet og skjermen er for langt fra hverandre, eller det er for mye signaldempende materialer mellom dem.
 1. Lag en bedre signalbane mellom kameraet og skjermen.
  1. Flytt litt på kameraet eller skjermen for å få en tydelig synslinje mellom dem.
  2. Bruk den forlengende antennen (art. nr. 5027).
 1. Bildet er svart-hvitt
 1. IR-lampen er på.
 2. Fargeinnstillingene må justeres.
 1. IR slår seg på under mørke forhold. Prøv å få mer lys inn i kameraobjektivet.
 2. Se avsnittet ”Menyalternativer/Bilde”.
 1. Opptaksfunksjonen fungerer ikke
 1. Det er ikke noe SD-kort i skjermen
 1. Sett inn et mikro-SD-kort (se avsnittene ”Installere et SD-kort” og ”Meny/Opptak”.)

OSS

 • Kan jeg ta opp video?
  • Ja, hvis du setter inn et mikro-SD-kort i skjermen. Se avsnittene ”Installere et SD-kort” og ”Menyalternativer/Ta opp”.
 • Hvordan får jeg kameraet til automatisk å pare seg med skjermen?
  • Det gjelder å vente til nedtellingen for paringen vises og deretter koble kameraet til strømmen. Paringen skjer ikke hvis strømmen allerede er på. Dersom det ikke er praktisk mulig for deg å slå på kameraet under nedtellingen, kan du i stedet trykke på paringknappen ved siden av kameraantennen med en penn eller binders.
 • Kan jeg flytte systemet mellom forskjellige maskiner?
  • Ja, hvis du bruker sigarettuttaket til skjermen, og kameraets FlexiPack X-batteri, er systemet fullstendig fleksibelt og kan flyttes mellom maskiner på få minutter.
 • Er kameraet vannbestandig?
  • Ja, det har IP69K-klassifisering, som betyr at det kan utsettes for vær og vind utendørs, og til og med rengjøres med en høytrykksvasker.
 • Kan jeg bruke mer enn én skjerm med samme kamera?
  • Nei, det er ikke mulig.
 • Kan jeg bruke mer enn ett kamera med skjermen?
  • Ja, du kan koble opptil 4 kameraer til samme skjerm.
 • Skal den forlengede antennen brukes med skjermen eller kameraet?
  • Den forlengede magnetiske antennen (art. nr. 5027) passer til både kameraet og skjermen. Du får imidlertid bedre effekt hvis du plasserer antennen på sendesiden (kameraet).
 • Hvorfor synker noen ganger bildefrekvensen mens jeg kjører?
  • Dette skjer fordi signalmottaket avhenger av omgivelsene. Du kan forbedre signalmottaket ved å bruke en større antenne.
 • Blir kameraet ødelagt ved svært lave temperaturer?
  • Nei. Ved svært lave temperaturer kan det hende kameraet slår seg av, men det vil få tilbake funksjonaliteten når temperaturen stiger igjen.
 • Kan jeg gå i sløyfe gjennom kanalene når jeg bruker delt skjerm?
  • Nei, det er ikke mulig.
 • Flere spørsmål?

 

Installere et SD-kort

Installer SD-kortet på skjermens øvre side. Fjern lokket som er festet med skrue, sett inn SD-kortet og sett på lokket igjen. SD-kortet skal være av type mikro-SD klasse 10 og maksimum 128 GB.

Opptakstider

SD-kortstørrelse

8G

16G

32G

64G

128G

ENKELTKANAL (640x480x1)

14 t

28 t

55 t

110 t

220 t

DOBBELKANAL (400x480x2)

13 t

25 t

50 t

101 t

201 t

Menyalternativer

Åpne menyen ved å trykke på den runde knappen. MERK: Ikke hold knappen – dette vil slå av skjermen.

mC-menu

Åtte menykategorier vises, der det aktive ikonet er merket med hvit farge. Bruk pilene til å navigere mellom kategoriene. Velg kategori ved å trykke på firkantknappen. Trykk på den runde knappen for å gå ut av en kategori eller lukke menyen.

Noen kategorier har underkategorier. Bruk pilknappene til å navigere mellom underkategoriene og bruk firkantknappen til å velge. Trykk på firkantknappen igjen for å gå ut av en underkategori.

Lydstyrke

mC-sound

Bruk pilknappene til å endre lydstyrken.

Bilde

mC-colour

Denne kategorien har tre underkategorier. Bruk pilknappene til å navigere mellom underkategoriene og bruk firkantknappen til å velge. Trykk på firkantknappen igjen for å gå ut av en underkategori.

Lysstyrke

Bruk pilknappene til å gjøre bildet lysere eller mørkere.

Kontrast

Bruk pilknappene til å endre kontrasten mellom lyse og mørke områder.

Farge

Bruk pilknappene til å endre fargemetningen. En lav verdi gir et svart-hvitt bilde.

Speilvendt/opp-ned

mC-mirror

Denne kategorien angir hvordan kamerabildet vises på skjermen. Du kan speile bildet, vende det opp-ned, eller begge deler.

Opptak

mC-recording

Pass på at det er installert et mikro-SD-kort i skjermen hvis du vil ta opp video på kanalen du har valgt.

Denne kategorien har tre underkategorier. Bruk pilknappene til å navigere mellom underkategoriene og bruk firkantknappen til å velge. Trykk på firkantknappen igjen for å gå ut av en underkategori.

Opptak på/av

Skru på bryteren for stoppe og starte opptaket. Opptaket starter når bryteren er grønn og en liten blå firkant vises øverst i bildet. MERK: Systemet varsler ikke hvis et SD-kort ikke er installert!

Overskrive gamle filer

Skru på denne bryteren for å la skjermen overskrive de eldste filene når SD-kortet er fullt.

Formater SD-kort

Skru på denne bryteren for å formatere SD-kortet. MERK: Alle filer vil gå tapt!

Gjennomsløyfinginnstillinger

mC-loop

Her kan du velge hvilke kanaler som skjermen skal gå i sløyfe gjennom (se avsnittet ”Gå gjennom kanalene”). Bruk pilknappene til å skru på bryteren. Den grønne bryteren angir at denne kanalen er med.

Tidsikonet angir intervallet før neste kanal vises i sekunder. Bruk pilknappene til å øke eller redusere intervallet.

System

mC-settings

Denne kategorien har tre underkategorier. Bruk pilknappene til å navigere mellom underkategoriene og bruk firkantknappen til å velge. Trykk på firkantknappen igjen for å gå ut av en underkategori.

Tid

Her kan du stille inn dato og tid for systemet. Bla gjennom numrene med firkantknappen og bruk pilene til endre verdiene.

Fargesystem

Her kan du angi om videoformatet skal være PAL eller NTSC. Bruk pilene til å veksle mellom de to formatene.

Automatisk lysdemper

Skru på denne bryteren for å aktivere nattmodus, hvor skjermen blir mørkere etter 5 sekunder i mørke omgivelser.

Ryggeavstand

Skru på denne bryteren for å aktivere ryggeavstandsindikatorene til kanal 4. Merk at disse kun kan brukes med kanal 4.

Spill av

mC-play

Her kan du se filene du har tatt opp på SD-kortet. Dersom det ikke er noe SD-kort, vil dobbelskjermmodus vises i stedet.

Legg til kamera

mC-addbutton

Her kan du legge et kamera til systemet.

MERK: Pass på at du har valgt hvilken kanal kameraet skal legges til før du velger denne kategorien. Se øverst til venstre på skjermen.

Se avsnittet ”Legge til et kamera” ovenfor for flere anvisninger.

Dobbelkameramodus

Når du trykker på firkantknappen, bytter skjermen til dobbelskjermmodus, som viser to kameraer samtidig. I dobbelskjermmodus bruker du venstre pil til å gå gjennom venstre kamerabilde og høyre pil til å gå gjennom høyre kamerabilde. Dette lar deg velge de to kanalene du ønsker å se uten å åpne innstillingsmenyen. Dobbelskjermmodus har ingen gjennomsløyfingsfunksjon.

Legge til et kamera

Du kan koble opptil fire kameraer til liftCam Pro-skjermen. Kameraet som følger med liftCam Pro-systemet vil som standard bli paret med kanal 1.

Ikke slå på kameraet på dette stadiet. Bruk pilknappene på skjermen for å velge kanalen du vil bruke med det nye kameraet ditt. Kanalen vises øverst til venstre.

mC-addcamera1

Trykk på den runde knappen for å åpne menyen. MERK: Ikke hold knappen – dette vil slå av skjermen. Bruk pilene til å navigere til Legg til kamera-ikonet.

mC-addcamera2

Det aktive ikonet er merket med hvit farge. Trykk på firkanten for å velge funksjonen. Teksten ”Begynn paring” og en nedtelling vises. Slå på kameraet. Det skal automatisk klare å finne skjermen og reservere den angitte kanalen. Hvis kamerabildet ikke vises automatisk, bruker du en penn eller binders til å trykke på den interne knappen som er merket ”PAIR” på baksiden av kameraet, nær antennetilkoblingen. Dette må gjøres i løpet av nedtellingen.

Skärmavbild 2015-06-23 kl. 17.41.47

Slik starter du opp

liftCam Pro-systemet er meget lett å håndtere.

 1. Pass på at kameraet og skjermen er forsvarlig festet og koblet til strømkilder. Skjermens røde LED-lampe tennes når skjermen får strøm.
 2. Kameraet vil automatisk slås på når du kobler til strømmen – kameraet har ingen strømbryter.
 3. Du slår på skjermen ved å trykke på og holde den runde strømknappen i omtrent 3 sekunder. Kameraet bør vises automatisk på kanal 1. Se avsnittet ”Legge til et kamera” hvis dette ikke skjer.

Installering

Skjerm

Velg riktig strømkabel i samsvar med hvordan skjermen skal hente strøm, og koble den til skjermkabelen.

Dersom skjermen skal hente strøm direkte fra bilens strømsystem, kobler du den sorte ledningen til bakken og den røde ledningen til strømsystemets pluss-pol. Når den hvite ledningen kobles til reservelysets pluss-ledning, bytter skjermen automatisk til kanal 4 når reservelyset slås på. Det er ikke nødvendig å koble til den hvite ledningen hvis denne funksjonen ikke skal brukes.

Hvis skjermen skal hente strøm via 12 V strømuttaket/sigarettuttaket, setter du adapteren inn i uttaket.

Fest det vifteformede skjermstativet til gaffeltrucken, og fest deretter skjermen til stativet.

mC-monitor-installation

Kamera

Hvis kameraet skal brukes med et FlexiPack-batteri, fester du den medfølgende magneten til kameraarmen. Pass på at skruene ikke stikker ut fra den magnetiske overflaten. Koble kameraet til FlexiPack-batteriet, og plasser kameraet og batteriet på tiltenkt sted. MERK: FlexiPack vil øyeblikkelig begynne å gi strøm til kameraet når det kobles til. Hvis du lar batteriet være tilkoblet når det ikke er i bruk, vil det bli utladet.

Hvis kameraet skal hente strøm direkte fra bilens strømsystem, fester du kameraarmen forsvarlig på den tiltenkte plasseringen. Bruk kameraets skjøtekabel og koble den sorte ledningen til bakken og den røde ledningen til strømsystemets pluss-pol.