Aloittaminen

liftCam Pro-järjestelmä on hyvin helppo käyttää.

  1. Varmista, että kamera ja monitori on kiinnitetty kunnolla ja että ne on yhdistetty virtalähteisiin. Monitorin punainen LED-valo palaa, kun virta on kytketty.
  2. Kamera on automaattisesti päällä, kun virta on kytketty – siinä ei ole virtakytkintä.
  3. Kytke monitori päälle painamalla pyöreää virtapainiketta noin 3 sekunnin ajan. Kameran pitäisi näkyä automaattisesti kanavalla 1. Muutoin katso kohta ”Kameran lisääminen”.